top of page
KOÇLUK, GENÇLER, DENGE, ÇOCUK
ve

DOĞAl
Liderler
Koç Köpekler Projesi Nedir?

Koç Köpekler Projesi Nedir?

KOÇ KÖPEKLER PROJESİ, KÖPEKLERLE BERABER YÜRÜTÜLEN BİR KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMIDIR!

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki doğada her canlı ile insan arasında, bir araya geldiklerinde özel bir bağ oluşmaktadır ve alanında uzman kişilerle birlikte yapılan seanslar  ve eğitimler doğrultusunda bu bağın güçlenerek daha da ortaya çıktığını, oluşan sinerjinin gücüyle çok kısa zamanda sorunların çözümüne destek bulunduğu kanıtlanmıştır.

2013 yılında Türkiye'de yasal olarak meslek kabul edilmiş koçluk, insanların hayatlarında, kariyerlerinde, işlerinde veya organizasyonlarında istedikleri sonuçları üretmelerine yardımcı olan, başka bir deyişle, mevcut bir durumdan, daha çok istenilen bir duruma geçişte bireylere destek olan sürekli, profesyonel bir ilişkidir. Farkındalığı arttırarak, seçenekleri genişleterek ve yaşı kaç olursa olsun kişinin kendine olan güvenini yükselterek değişim yaratır. 

Bizim yaptığımız ise bu iki gücü harmanlayarak bir eğitim tasarlamak ve koçluk seanslarına bu eşsiz iletişimi katmak oldu.

Köpeklerle beraber yapmış olduğumuz koçlukların dışında da Uzman Pedagoğumuz Dilşah Özcan ile Koç Köpeklerimiz, özel gereksinimi olan çocuklarla ( otizm, aysberger, later, down sendromu, öğrenme zorluğu çeken, üstün zekalı çocuklar) çalışarak çocukların kendini kontrol, özgüven ve başarı konularında destekleyen özel uzmanlık alanında çalışmalar da yapılmaktadır.

Uygulaması Nasıl?

Koç Köpekler ve Dengede Çocuklar Çalışmasını Nasıl Uyguluyoruz?

 

Çocuklar 07-10 , 11-14 ve 15-17 yaş olmak üzere yaş grubuna göre üçe ayrılmaktadır;

07-10 yaş ve 11-14 yaş gruplarında 2 haftalık bir çalışma yapılmaktadır. İlk hafta 4 saatlik bir atölye çalışması ile başlamakta olup, atölye çalışmasının ilk 3 saatinde koçluk araçları ile önyargı, özsaygı, özgüven konuları uygulamalı  olarak işlenmekte ve son bir saatinde "Koç Köpekler"le yürüyüş çalışması yapılarak, beden dili, doğru nefes alma ve imgeleme çalışmaları ile son bulmaktadır. İkinci hafta ise aynı grup tekrar bir araya gelerek genel bir tekrarın ardından "Koç Köpekler"le doğada yürüyüş seansı olarak tamamlanmaktadır.

15-17 yaş gruplarında ise, 6 hafta süren gençlik atölyeleri olarak eğitim sürecimiz ilerlemektedir. Burada gençler güçlü yanlarını, kendi iç yargıçlarını, değişme bakış açılarını, yaptıkları davranışların etki edeceği değişimlerin özsorumluluğunu almayı öğrenmekte ve her hafta 3 saatlik atölye çalışmasından sonra 1 saat "Koç Köpekler"le yürüyüş yapmaktadırlar.

Her üç yaş grubundaki çocuklar, 3 saatlik atölyelerde de öğrenmelerini "Koç Köpekler" eşliğinde yapmaktadır.

•Bu çalışmalarda DOĞAnın ve hayvanların davranış biçimleri ile koçluk araçları birleştirilerek bir farkındalık yaratılmakta ve eylem planına gidilmektedir.

•Her çalışmanın sonunda çocuklar ve gençler, "Koç Köpekler" ile yürüyüş seansı yapmakta ve burada da beden dilini doğru kullanma, doğru nefes alma ve söylediğinin değil yaptığının sorumluluğunu alma davranışlarını kazanmaktadırlar.

•İstenilen kurumlarda, pedagog uzmanlığında raporlama da yapılmaktadır.

Kazanımlar

Koç Köpeklerle Çalışan Çocuklar Neler Kazanır?

 

 

 

 

 

 

Öğrencilerimize baktığımızda zaman yönetimi, sınav kaygısı, problem çözme yetileri, içinde bulundukları gruplardaki hatta kontrol edemedikleri durumlar ve kişiler karşısındaki iletişim becerileri olmak üzere bir çok şeyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz.

 

Peki bunları çocuklarımız nasıl yönetiyor, nerelerde gelişime ihtiyaçları var? Ve bu eğitimlerden sonra çocukların başlıca kazanımları ne oluyor?

Önyargılardan Kurtulma ve Özdeğer Kazanma - İnsanlar anlam arayan ve anlam yaratan varlıklardır. Çocuk yaşta kendi anlam sistemimizi oluşturmaya başlarız hem kendimize hem de dışarıya karşı. Çocuklar anlam verme sistemlerini oturturken, kendi özdeğerlerini de geliştirmeye başlarlar. Özdeğeri yüksek kişimutlu bir şekilde yaşamaya hakkı olduğuna ve bunu gerçekleştirebilecek gücü olduğuna inan kişidir. Karşısındaki her kişinin de buna hakkı olduğunu bilir. Bu da önyargıları kaldıran bir tutumu getirir.

 

Özdeğer kişinin kendine ve kendinden farklı algıladığı her şeye karşı nasıl bir anlam vereceğini temelden etkiler. Özdeğeri yüksek biri sakin ve özgüvenli olarak ilişki kurar, özdeğeri düşük biri benzer ortamlarda kaygılı ve gergin bir tavır içinde olabilir çoğu zaman.

"Koç Köpekler"le yapılan bu çalışma da çocuklar herşeyden önce özdeğerleri yüksekken ve alçakken köpeğin önyargısız aynalamasını birebir yaşar. Burada koçluk araçları ile çocuğun özgüvenli halinin tam haline çapalama yapılır.

Her şeyden önce kendine ve sonrasında kendinden farklı algıladığı her şeye, herkese karşı önyargılardan kurtulur. Kendine baktığı gibi bakıyor etrafına da. Kendine yargı kalkıp, özdeğer yükseldiğinde mevcut yaşadığı iletişimlerdeki değişimler de gözle görülür bir fark oluyor.

Sakin Kalarak Çözüm Üretme ve Özgüven kazanma - Kontrol edemediği durumlar ve kişiler karşısında çocuklarımızın nasıl bir davranış sergilediği çok önemli! Bu tarz durumlarda çözüm üretebilmesi için düşünebilecek kadar zihnini sakin tutmalıdır. Bunu yapabilmesi için de önce sakin olmak ne demek kafasında iyi tanımlayabilmelidir. Çocuk kafasında bu eğitmlerle bunu anlamlandırmakta ve düşünerek çözüm ürettiği bir süreçte bunu yönetebilen olmak da çocuk da özgüveni arttırmaktadır.

Net Olma - İnsanların çoğu zaman düşündükleri ile tutumları arasında fark vardır. Bunun sebebi de olduğumuz kişiyi yetersiz görmemizden kaynaklı, olmadığımız biri gibi davranmakta yatar. Doğada bir tilki acaba ben Tilki miyim diye sormaz kendine! Bu tüm hayvanlar için geçerlidir. Varlık durumlarına çok hakimdirler ve evrensel değerler çerçevesinde hiç bir şeye -mış gibi yapmazlar. Düşündükleri ile yaptıkları birdir.
Burada net olmaktan kastımız inat etmek değildir. Erdemli bir davranışla düşündüklerin ile yaptıkların arasında uyumu sağlamaktır. Bu davranışın oturtulması da en iyi "Koç Köpekler"le yapılan yürüyüşlerle oturmaktadır.

Özsaygı (Benlik Saygısı) Değeri - Köpeklerde çok ciddi bir alan koruması vardır. Onlarda saygı önce kendinde başlar, kendine saygısını dışarıya aynalar. Güce dayalı bir saygı formu yoktur doğada. Güçsüzden güçlüye akan korku ile karışık bir duygu, doğada saygı diye tanımlanmaz. Bir köpek sizinle iletişimdeyken sadece sizinle olur. Bize duyduğu bu saygı, dikkatinin tamamen bizde olması yani saygısı bizi de aynı enerjiye getirir. Ve birbiri için vakit ayıran iki varlığın, özenle örülü iletişimleri çıkar ortaya. 

Özsaygı kişinin kendi VARLIĞINI nasıl algıladığı, kendine ne kadar saygı duyduğu, ne kadar güvendiğinin ve ne kadar değer verdiğinin kendince bir değerlendirmesidir diyebiliriz. Özsaygısı yüksek kişiler daha özgüvenlidir. 

Bu noktada çocukların, "Koç Köpekler"den aldığı bu eğitimin önemi büyüktür. Araştırmalar göstermektedir ki  günlük hayatta karşılaştığımız pek çok olumsuz davranış özsaygı düşüklüğünden kaynaklanmaktadır. Yine yapılan araştırmalarda okul hayatını sürdüren öğrencilerin, saldırganlık ve asosyal davranışlarının sebepleri aynı şekilde özsaygı düşüklüğüne bağlanmıştır.


Bu noktada bu eğitimin AKRAN ZORBALIĞInda azalmaya da sebep olduğunu ve daha da olacağını biliyoruz. Kısacası özsaygısı yüksek çocuklar kendi davranışlarının sorumluluğunu alırlar ve kendilerini daha iyi ifade ederler. Böyle çocuklar da, kendileriyle uyum içindedir ve yaptıklarından hoşnut olma duygusu içindedirler.

HAYVAN SEVGİSİEn önemli kazanımları da belki de hayatlarında hiç bir hayvanla iletişime geçmemiş ya da geçmiş kötü bir deneyim yaşamış ya da olumlu deneyimleri çok olan çocukların bile HAYVANLARA VE DOĞAYA BAKIŞ AÇILARININ POZİTİF yönde daha da artması ve hayvan sevgisinin kazandırılması olacaktır.

Çalışmanın Videosu
İletişime Geç

İletişime Geç

Caferağa Mah. 34710 

Moda / İstanbul

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
İnsta Koç Köpekler
bottom of page