Dilşah ÖZCAN
Uzman Pedagog, Eğitim Danışmanı

Lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde yüksek bir not ortalamasıyla tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimine İstanbul Üniversitesi Kariyer Danışmanlığı bölümünde yapmıştır. İstanbul Üniversitesi’nde başarılı akademik sürecinden dolayı çocuklara yönelik uygulanan WISC-R zeka testi uygulama yetkisini almıştır. Bu eğitim doğrultusunda Beyazıt İÖO okulunda bulunan üstün zekâlı çocuklarla çalışmalar yapmıştır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında Avcılar Kaymakamlığının yapmış olduğu bir projeye dahil olarak 300 çocuğun zeka ve yetenek alanlarının tespit edilmesinde ve performansları doğrultusunda iyi bir eğitim alması için yönlendirilmelerinde görev almıştır.
 

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı 'Uygulama Anaokulu'nda’ ‘ 3-6 yaş çocuklarının İletişim Becerilerinin’ geliştirilmesiyle ilgili çeşitli çalışmalar yapmıştır. Yaptığı çalışmalar doğrultusunda da ülkemizde çocuk psikolojisi duayeni sayılan Prof. Dr. Haluk Yavuzer'den ‘Başarı Belgesi’ almıştır. Aldığı eğitim doğrultusunda 17 yıldır anaokullarında eğitim koordinatörü ve pedagog olarak çalışmaktadır. Gerek üniversitedeki eğitimi sırasında, gerekse de özel çalışma programları arasında taramasını yaptığı çocukların çoğunda kaygı problemleri olduğunu belirlemiş, bu nedenle de Kaygı ve Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Eğitim Programını geliştirmiştir.  Bu program doğrultusunda Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilerek ildeki bütün ilk ve ortaöğretim kademesindeki okullarda rehber öğretmenlere kendi hazırladığı programın eğitimini vererek, projenin il bazında uygulanmasını sağlamıştır. Bu eğitim programı pek çok proje arasından da İstanbul ili bazında 2. olarak, kendisine İlçe Milli Eğitim tarafında takdir belgesi verilmiştir. 12 yıldır uygulaması yapılan bu program sayesinde bütün çocukların kaygılarının kabul edilebilir düzeye geldiği saplanmıştır.