UZMAN PEDAGOG NE YAPAR?

Pedagoglar çocuk eğitimi ve ruh sağlığında uzmanlaşmış kişilerdir. Çocuğun eğitimi ya da ruh sağlığı söz konusu olduğunda, çocuğu yapılandırılmış test ve ölçeklerle detaylı bir şekilde inceleyerek, aileden ya da çocuğa bakım veren kişiden gelişim öyküsünü (anamnez) alarak, çocuk hakkında ailelere danışmanlık hizmeti verirler. 

Bir kişiye pedagog unvanının verilmesi için ülkemizde, o kişinin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olması gerekmektedir. Bunun dışında Çocuk Gelişiminden mezun ya da psikoloji eğitimi almış kişiler, hatta anaokulu öğretmenleri bile maalesef kendilerine pedagog demektedirler. Ancak bu kişilerin pedagog olarak çalışmaları yetkinlikleri açısından doğru ve yasal değildir. Çünkü yeterli eğitimi almamışlardır.

 

 

Koç Köpekler Projesi'ne başvuran danışanlar, ilk önce Uzman Pedagog Dilşah Özcan’la görüşmektedirler. Bu aşamada danışanlara test ve ölçekler uygulanarak, aile hikayesi (anamnez) alınmaktadır. Elde edilen verilerin sonucunda öngörülen sorun dahilinde danışanların ihtiyaçları belirlenmektedir. Belirlenen sorun kapsamında her danışana özel bir eğitim programı hazırlanarak, çalışmalara başlanılmaktadır. Hazırlanan eğitim programı bireysel olabileceği gibi gurupla da yürütülebilmektedir.

Koç Köpekler ve Dengede Çocuklar projesinde pedagog çalışmaları iki farklı alanda yürütülmektedir;

 

Bu alanlardan ilki çocuklarda davranış ve akademik sorunların giderilmesine yöneliktir. Bu kapsamda Koç Köpekler İle birlikte çocuklarla yapılan çalışmalarda RASYONEL DUYGUCU DAVRANIŞÇI TERAPİST olan, Uzman Pedagog Dilşah Özcan aşağıdaki belirtilen alanlarda çalışmalar yapmaktadır;

 •  DİKKAT DAĞINIKLIĞI

 • AKADEMİK BAŞARISIZLIK

 • ÖZGÜVEN

 • ÖZSAYGI

 • ANKSİYETE, KAYGI

 • SOSYAL KAYGI

 • SINAV KAYGI

 • İLETİŞİM SORUNLARI

 • UYKU BOZUKLUKLARI

 • YEME BOZUKLUKLARI

 • DEPRESYON

 • İNTERNET BAĞIMLILIĞI

 • DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

 • SAÇ YOLMA

 • TİKLER

 • TIRNAK YEME

 • ALT ISLATMA

 • DIŞKI KAÇIRMA

Çocuklarla yapılan ikinci uygulama alanı ise özel gereksinimi olan çocuklarla yapılan çalışmalardır. Bunlar durum alanlarına göre;

 • OTİZM

 • YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK

 • AYSBERGER

 • ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİDİR.

Tüm bunların ötesinde Uzm. Pedagog Dilşah Özcan eğitimin önce aileden başladığını bilmektedir. Bu bağlamda, yapmış olduğu çalışmaların, bazı oturumlarını aile eğitimine ayırarak, çocuğun ailesinden alacağı temel bilgilerle, çocuğun gelecekteki yaşamını destekleyecek ailede farkındalıklar yaratmaya çalışmaktadır.

KOÇ KÖPEKLERLE ÇALIŞMADA UZMAN PEDAGOG NE YAPAR?